STAN 1

jednosoban

Etaže: I, II, III, IV, V

1. HODNIK

2. DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM

3. KUHINJA

4. KUPATILO

5. SPAVAĆA SOBA

6. LOĐA

POVRŠINA: 34,90m2

STAN 2

jednosoban

Etaže: I, II, III, IV, V

1. HODNIK

2. DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM

3. KUHINJA

4. KUPATILO

5. SPAVAĆA SOBA

6. LOĐA

POVRŠINA: 32,20m2

STAN 3

dvosoban

Etaže: I, II, III, IV, V

1. HODNIK

2. DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM

3. KUHINJA

4. KUPATILO 1

5. KUPATILO 2

6. SPAVAĆA SOBA 1

7. SPAVAĆA SOBA 2

8. LOĐA 1

9. LOĐA 2

POVRŠINA: 85,00m2

STAN 4

dvosoban

Etaže: I, II

1. HODNIK

2. DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM

3. KUHINJA

4. KUPATILO 1

5. TOALET

6. SPAVAĆA SOBA 1

7. SPAVAĆA SOBA 2

8. DEGAŽMAN

9. RADNI PROSTOR

10. OSTAVA

11. GARDEROBA

12. LOĐA 1

13. LOĐA 2

POVRŠINA: 77,50m2

STAN 4

dvosoban

Etaže: III, IV, V

1. HODNIK

2. DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM

3. KUHINJA

4. SPAVAĆA SOBA 1

5. SPAVAĆA SOBA 2

6. KUPATILO

7. LOĐA

POVRŠINA:37,70m2

STAN 5

jednosoban

Etaže: I, II

1. HODNIK

2. DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM

3. KUHINJA

4. KUPATILO

5. SPAVAĆA SOBA

6. LOĐA

POVRŠINA: 62,00m2

STAN 5

jednosoban

Etaže: III, IV, V

1. HODNIK

2. DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM

3. KUHINJA

4. DEGAŽMAN

5. SPAVAĆA SOBA

6. KUPATILO

7. GARDEROBER

8. LOĐA

POVRŠINA: 60,00m2

STAN 6

dvosoban

Etaže: I, II

1. HODNIK

2. DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM

3. KUHINJA

4. KUPATILO 1

5. TOALET

6. SPAVAĆA SOBA 1

7. SPAVAĆA SOBA 2

8. OSTAVA

9. LOĐA

POVRŠINA: 86,00m2

STAN 6

jednosoban

Etaže: III, IV, V

1. HODNIK

2. DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM

3. KUHINJA

4. KUPATILO

5. SPAVAĆA SOBA

6. LOĐA

POVRŠINA: 61,95m2

STAN 7

jednosoban

Etaže: I, II

1. HODNIK

2. DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM

3. KUHINJA

4. SPAVAĆA SOBA

5. KUPATILO

8. TERASA

POVRŠINA: 49,00m2

STAN 7

dvosoban

Etaže: III, IV, V

1. HODNIK

2. DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM

3. KUHINJA

4. KUPATILO

5. TOALET

6. SPAVAĆA SOBA 1

7. SPAVAĆA SOBA 2

8. OSTAVA

9. LOĐA

POVRŠINA: 85,70m2

STAN 8

jednosoban

Etaže: III, IV, V

1. HODNIK

2. DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM

3. KUHINJA

4. KUPATILO

5. SPAVAĆA SOBA

6. LOĐA

POVRŠINA: 49,00m2

STAN 1

jednosoban

Etaže: POVUČENA ETAŽA

1. HODNIK

2. DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM

3. KUHINJA

4. KUPATILO

5. SPAVAĆA SOBA

6. LOĐA

POVRŠINA: 56,80m2

STAN 2

dvosoban

Etaže: POVUČENA ETAŽA

1. HODNIK

2. DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM

3. KUHINJA

4. KUPATILO 1

5. KUPATILO 2

6. SPAVAĆA SOBA 1

7. SPAVAĆA SOBA 2

8. LOĐA 1

9. LOĐA 2

POVRŠINA: 82,36m2

STAN 3

dvosoban

Etaže: POVUČENA ETAŽA

1. HODNIK

2. DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM

3. KUHINJA

4. KUPATILO

5. TOALET

6. DEGAŽMAN

7. SPAVAĆA SOBA 1

8. SPAVAĆA SOBA 2

9. GARDEROBER

10. BALKON

POVRŠINA: 94,70m2

STAN 4

jednosoban

Etaže: POVUČENA ETAŽA

1. HODNIK

2. DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM

3. KUHINJA

4. KUPATILO

5. SPAVAĆA SOBA

6. BALKON

POVRŠINA: 60,60m2

STAN 5

dvosoban

Etaže: POVUČENA ETAŽA

1. HODNIK

2. DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM

3. KUHINJA

4. KUPATILO 1

5. KUPATILO 2

6. SPAVAĆA SOBA 1

7. SPAVAĆA SOBA 2

8. OSTAVA

9. BALKON

POVRŠINA: 92,50m2

STAN 6

jednosoban

Etaže: POVUČENA ETAŽA

1. HODNIK

2. DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM

3. KUHINJA

4. KUPATILO

5. SPAVAĆA SOBA

6. LOĐA

7. BALKON

POVRŠINA: 61,71m2