STAN 1

jednosoban

Etaže: I, II, III, IV, V

1. HODNIK

2. DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM

3. KUHINJA

4. SPAVAĆA SOBA

5. KUPATILO

6. TERASA

POVRŠINA: 56,43m2

STAN 2

trosoban

Etaže: I, II, III, IV, V

1. HODNIK

2. DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM

3. KUHINJA

4. KUPATILO

5. DEGAŽMAN

6. SPAVAĆA SOBA 1

7. SPAVAĆA SOBA 2

8. SPAVAĆA SOBA 3

9. LOĐA

10. LOĐA

POVRŠINA: 107,52 m2

STAN 3

dvosoban

Etaže: I, II, III, IV, V

1. HODNIK

2. DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM

3. KUHINJA

4. SPAVAĆA SOBA 1

5. SPAVAĆA SOBA 2

6. KUPATILO

7. LOĐA

POVRŠINA: 56,56m2

STAN 4

jednosoban

Etaže: I, II, III, IV, V

1. HODNIK

2. DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM

3. KUHINJA

4. SPAVAĆA SOBA

5. KUPATILO

6. LOĐA

POVRŠINA: 50,38m2

STAN 5

dvosoban

Etaže: I, II, III, IV, V

1. HODNIK

2. DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM

3. KUHINJA

4. SPAVAĆA SOBA 1

5. SPAVAĆA SOBA 2

6. KUPATILO

7. LOĐA

POVRŠINA: 57,25m2

STAN 6

dvosoban

Etaže: I, II, III, IV, V

1. HODNIK

2. DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM

3. KUHINJA

4. SPAVAĆA SOBA 1

5. SPAVAĆA SOBA 2

6. KUPATILO

7. LOĐA

POVRŠINA: 58,06m2

STAN 7

dvosoban

Etaže: I, II, III, IV, V

1. HODNIK

2. DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM

3. KUHINJA

4. SPAVAĆA SOBA 1

5. SPAVAĆA SOBA 2

6. KUPATILO

7. TOALET

8. LOĐA 1

9. LOĐA 2

POVRŠINA: 91,24m2

STAN 8

jednosoban

Etaže: I, II, III, IV, V

1. HODNIK

2. DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM

3. KUHINJA

4. SPAVAĆA SOBA

5. KUPATILO

8. TERASA

POVRŠINA: 46,41m2

STAN 9

dvosoban

Etaže: I, II, III, IV, V

1. HODNIK

2. DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM

3. KUHINJA

4. SPAVAĆA SOBA 1

5. SPAVAĆA SOBA 2

6. KUPATILO

7. LOĐA

POVRŠINA: 56,65m2

STAN 1

jednosoban

Etaže: POVUČENA ETAŽA

1. HODNIK

2. DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM

3. KUHINJA

4. SPAVAĆA SOBA

5. KUPATILO

6. TERASA

POVRŠINA: 56,30m2

STAN 2

dvosoban

Etaže: POVUČENA ETAŽA

1. HODNIK

2. DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM

3. KUHINJA

4. KUPATILO

6. DEGAŽMAN

7. KUPATILO

8. SPAVAĆA SOBA 1

9. SPAVAĆA SOBA 2

10. TERASA

11. TERASA

POVRŠINA: 108,62m2

STAN 3

dvosoban

Etaže: POVUČENA ETAŽA

1. HODNIK

2. DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM

3. KUHINJA

4. KUPATILO 1

5. SPAVAĆA SOBA 1

6. SPAVAĆA SOBA 2

7. KUPATILO 2

8. TERASA

POVRŠINA: 105,20m2

STAN 4

jednosoban

Etaže: POVUČENA ETAŽA

1. HODNIK

2. DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM

3. KUHINJA

4. SPAVAĆA SOBA

5. KUPATILO

6. TERASA

POVRŠINA: 56,51m2

STAN 5

jednosoban

Etaže: POVUČENA ETAŽA

1. HODNIK

2. DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM

3. KUHINJA

4. SPAVAĆA SOBA

5. KUPATILO

6. TERASA

POVRŠINA: 57,79m2

STAN 6

dvosoban

Etaže: POVUČENA ETAŽA

1. HODNIK

2. DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM

3. KUHINJA

4. SPAVAĆA SOBA 1

5. SPAVAĆA SOBA 2

6. KUPATILO

7. TERASA

POVRŠINA: 90,00m2

STAN 7

jednosoban

Etaže: POVUČENA ETAŽA

1. HODNIK

2. DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM

3. KUHINJA

4. SPAVAĆA SOBA

5. KUPATILO

6. TERASA

POVRŠINA: 46,56m2

STAN 8

jednosoban

Etaže: POVUČENA ETAŽA

1. HODNIK

2. DNEVNI BORAVAK SA TRPEZARIJOM

3. KUHINJA

4. SPAVAĆA SOBA

5. KUPATILO

6. TERASA

POVRŠINA: 55,62m2